ANBI

ANBI toekenning.

De Stichting Sociaal Vangnet is een door de overheid erkende vereniging met ANBI status, wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting aangifte.

Algemene gegevens

Gemeentenaam                              Stichting Sociaal Vangnet

Aanschrijfnaam                               Loket Sociaal Vangnet 

Adres secretariaat                           Lange Nieuwstraat 558

Postcode                                          1971 GL

Plaats                                                IJmuiden

Algemeen telefoonnummer 06-38737475 (voorzitter)

Website gemeente                                www.sovanet.nl 

RSIN- of fiscaal nummer                      851834164

Kamer van Koophandel                       55722415

Samenstelling bestuur:       

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste

zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling en visie:

De Stichting Sociaal Vangnet heeft als doel voorkomen, oplossen en registreren van misstanden en problemen.

Zij tracht dit doel te bereiken door op een vaste locatie een informatie loket te plaatsen die iedereen weet te vinden. Zodat de burgers direct goed geïnformeerd worden in de regelgeving van de gemeente Haarlem. Het loket heeft meerdere functies zoals, Sociaal maatwerk, Eerstegraads hulpverlening, Coördinerende hulpverlening, Ombudsfunctie, signaleren, registreren, intermediair diverse fondsen.

Beleidsplan:

Opleiden van personen in ons werkgebied en mogelijke uitbreiding naar omringende gemeenten. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten:

De Stichting Sociaal Vangnet werkt voortdurend aan het uitbreiden van een al sterk bestaand netwerk. Met als doelstelling snellere en betere resultaten voor burger en overheid. 

“Het Loket” is een ontmoetingsplaats en informatiecentrum wat niet alleen in hun eigen locatie is te vinden maar ook bij verschillende initiatieven van andere partijen aanwezig zal zijn en verbinding zoekt met de burgers, initiatieven, stichtingen, instanties en professionals.