De Werkwijze

Het Loket

Drempelvrij naar het startpunt

Ter aller tijden is voorkomen beter dan genezen. Een preventieve aanpak van welke problematiek in de volle breedte van Wmo, jeugd, werk, inkomen en volksgezondheid dan ook geniet de voorkeur. De eerste stap is om concreet te achterhalen wat het probleem is, welke hulpvraag zit erachter en welke ondersteuning van welke organisatie is daarbij gewenst. 

Een hulpvraag hoeft in principe niet meteen een groot probleem vormen. Wat wel mogelijk is dat de stap naar een professionele organisatie of instantie niet wordt genomen door meerdere redenen.  

Omdat de hulpvraag niet heel duidelijk is.  Of omdat degene die de hulpvraag heeft het nog niet problematisch ervaart of juist in te stressvolle situatie zit. Ook kan het zijn dat de directe omgeving van iemand vermoedt dat er iets aan de hand is, maar een melding bij een professionele organisatie schroomt omdat het te bemoeizuchtig kan overkomen. 

Het Loket is juist de plek waar makkelijk en vrijblijvend bij kan aankloppen met het (aankomende) probleem. Het Loket is de plek waar de vraag wordt verhelderd.  Het Loket zorgt  ervoor dat mensen , indien nodig, bij de juiste hulpverlener terecht komen met een concrete hulpvraag. Ook zijn de eerste noodzakelijke stappen om erger te voorkomen genomen. Het Loket is 24/7 een laagdrempelig initiatief die als een positieve bijdrage levert aan de  zelfredzaamheid van de Haarlemse burger.

Na ruim 40 jaar ervaring op het gebied van het sociaal domein en een groot, op diverse niveaus weet het Loket feilloos mensen de weg naar het startpunt van ondersteuning te wijzen. Het Loket creëert duidelijkheid door als wegwijzer klaar te staan. Het is een informatiebron, die ook weet welke acties nodig zijn om het probleem aan te pakken, en waar nodig sociaal maatwerk aflevert, tot de professionele partij dat kan overnemen.  

Onder het motto van “licht waar het kan, zwaar waar nodig”, weet het Loket de hulpvraag om te zetten naar een concrete oplossing, zodat er in sommige gevallen niet eens meer verwezen hoeft te worden naar de professionele instanties en organisatie. Lichte hulpvragen worden al afgevangen en de zware gevallen worden met maatwerk aan de juiste instantie doorverwezen. Het ontzorgt het professionele domein ook van het voorwerk om hulpvragen concreet te maken en de problematiek in kaart te krijgen. 

 

Het Loket maakt de weg naar het startpunt vrij. Het startpunt vanwaar de Haarlemmer, met of zonder hulp van professionals, zijn/haar probleem weet op te lossen.  

Afspraak maken

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar