De Werkwijze

Het Sociaal Vangnet ondersteunt en begeleidt mensen met vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid.

Sociaal Vangnet is geen vervanger van instantie, hulpverlener, of organisatie. Wij zoeken de juiste oplossing c.q. hulpverlener(s) voor een specifiek probleem en/of multi- problematiek. Onze ondersteuning geldt voor het gehele traject, zodat uitval of de kans op afhaken minimaal is.

Ook bij het aanvragen van bepaalde regelingen, inschrijven bij woonservice en hulp bij het invullen van formulieren kun je bij ons terecht. Sociaal Vangnet is intermediair tussen cliënt en professional.

In de meeste gevallen staat de manier van denken van de overheid haaks op die van de burger en zo ontstaat er een gat tussen deze twee partijen. Dit kan de juiste hulp aan en ondersteuning van de cliënt in de weg staan. Gaat het dan ook nog om meerdere betrokken instanties dan is er al helemaal geen overzicht meer en kan er geen adequate hulpverlening worden gegeven.

Een kleine groep mensen in onze samenleving is en zal nooit zelfredzaam zijn en geen aansluiting zoeken bij bestaande hulpverlenende instanties.

Er bestaat een enorm verschil tussen de systeem- en leefwereld van deze kwetsbare groep mensen en dat zorgt voor een groot probleem. De intrede van de digitale wereld doet daar nog een schepje bovenop, met als gevolg dat er problemen ontstaan en/of zich verdiepen, de mensen zich afsluiten en de grip op hun persoonlijke situatie geheel kwijtraken. Met hulp en begeleiding van een coach gedurende het hele traject is de kans van slagen vele malen groter en kan deze groep weer een acceptabel leven gaan leiden.

Voor vragen mail dan naar info@sovanet.nl of gebruik Whatsapp recht onder in het scherm


Afspraak maken

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar