Donateurs

Het LOKET wil de donateurs hartelijk bedanken, hun bijdragen heeft het mogelijk gemaakt !!!

dat we op verschillende manieren hulp mogen bieden aan een ieder die dat nodig heeft.
Wil jij ook donateur worden van Het LOKET Sociaal Vangnet maak u bijdragen over aan:  Stichting Sociaal Vangnet   NL58 INGB 0008 9208 42
Wij staan dag en nacht klaar bij storingen en inbraak.

Bel 24/7 naar  06 4796 3565

E-mail info@slotenservice.nu 
www.slotenservice.nu