Loket Sociaal Vangnet

Het Loket Sociaal Vangnet heeft een ombudsman functie 

Een loket waar je met al je vragen, terecht kan. 

Maak een afspraak of stel uw vraag via info@sovanet.nl ,WhatsApp, bel naar 0638737475 of kom langs op onze bezoekuren die in onze agenda vermeld staan.

Onze service en diensten zijn kosteloos.


Het Loket Sociaal Vangnet van regio Haarlem waar alle vragen worden beantwoorden.

En de belangen behartigt van de burgers. Door als coördinerend centraal punt tussen alle partijen te blijven staan
TAG’s en Legenda

Coördineren, Begeleiden, Doorgeleiden, Aanspreekpunt, Ondersteuning, Sociale, Zekerheid, Persoonsgebonden Budget, PGB, Publiek, Stelsel, Inkomen, Verzorging,  Garanderen, Natuurlijke, Personen, Gezinnen, Samenlevingsvormen, Pensioen, Ziekte, Arbeidsongeschiktheid, Overlijden, Werkloosheid, Uitkering, Periodiek, Voorziening, Voedselbank, Basisinkomen, Premies, Belastingen, Zekerheidsrecht, Werkgevers, Werknemers, Werklozen, Arbeidsongeschikten, Ouderen, Zelfstandigen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgaanbieders, Samenleving, Huiselijk geweld, Jeugdzorg, WMO, Bezwaarschrift, Formulieren, digitaal, Rechten, Plichten, 

Voor vragen mail dan naar info@sovanet.nl of gebruik Whatsapp recht onder in het scherm

Afspraak maken

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar