Ons Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Sovanet.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u
deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan mij verstrekt.
Sovanet.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.
Waarom zijn deze gegevens nodig?
Ik van Sovanet.nl verwerk uw persoonsgegevens om contact met
u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard.
WordPress database, serverlogs en e-mailadres
Sovanet.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die
deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt.
Deze database wordt gehost via mijn webhost Neostrada.nl.
Uiteindelijk ben ik van Sovanet.nl eindverantwoordelijk voor de
content van deze weblog. Neostrada.nl kan deze data alleen
indirect en louter met mijn toestemming inzien.
Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van
nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de
server of anderszins.
Daarnaast heb ik een e-mailadres aangemaakt, gekoppeld aan
mijn domeinnaam. Ook hiervan wordt – hoewel kortdurend – een
kopie opgeslagen op de server van mijn webhost (Neostrada.nl).
Op het moment dat ik e-mails opvraag via mijn mailclient op mijn
computer, worden die e-mails van de server gewist. En blijven ze
veilig op mijn met een wachtwoord beveiligde computer staan,
tot het moment waarop u daartegen eventueel bezwaar maakt.
Derde partijen, zoals ook Neostrada.nl, hebben een
verwerkersovereenkomst afgesloten met mij van Sovanet.nl.
Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op deze website worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.
Sovanet.nl gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
WordPress.com statistieken
Om te meten hoe succesvol deze blog is, wordt ook gebruik
gemaakt van de WordPress.com statistieken functie om bij te
houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s
en posts van deze blog. Hierbij worden de datum, tijd en de
opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de
website die een bezoeker bij Sovanet.nl gebracht heeft of
zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem
en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele
bezoekers.
Google Analytics
Omdat de statistieken van WordPress.com beperkt zijn qua
rapportages, wordt via Sovanet.nl een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics
dienst. Sovanet.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een
amendement gegevensverwerking getekend met Google
waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is.
Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich
te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor
Google (Analytics) dit privacybeleid.
Indien je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt
blokkeren, kan dat via een browserplugin ingesteld worden. Voor
website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht
meer hebben in het bezoek op hun site. Hoewel ik iedereens
keuze voor privacy respecteer, zou ik toch willen vragen dit mee
te laten wegen in je besluit. Ik schrijf de blogposts op Sovanet.nl
voor degenen die het willen lezen en het feit dat ik weet dat het
gelezen wordt zorgt er voor dat er ook nieuwe blogposts blijven
komen.
Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het
wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a,
de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Sovanet.nl
gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen
toestemming vereist is.
Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals
bijvoorbeeld deelknoppen van Twitter.com, Facebook.com,
plus.Google.com, Pinterest.com, Instagram.com en LinkedIn.com,
kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op
de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Sovanet.nl
verder geen invloed op.
In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en
verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met
behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als
Ghostery.com om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst
worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.
Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt
reageren op blogposts op Sovanet.nl. Wel is het noodzakelijk om
een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen.
Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden
toegevoegd.
Het e-mailadres dan wel uw IP-adres, zijn nooit zichtbaar voor
andere bezoekers, want zijn louter zichtbaar in de
beheerdersinterface van Sovanet.nl. Het e-mailadres zal
uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in
contact moet/wil komen met de reageerder. De binnengekomen
IP- en/of e-mailadressen zullen niet worden gepubliceerd,
verkocht of anderzijds verspreid worden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of
verwijdering van jouw gegevens, zoals je die zelf hebt opgegeven
bij de reacties op blogposts. WordPress is in staat alle gegevens
die op Sovanet.nl verzameld zijn, gekoppeld aan je e-mailadres,
te bundelen en die je toe te sturen op het mailadres in kwestie.
Laat me weten van welk mailadres ik dit moet checken en je krijgt
een zip-bestandje gemaild.
Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De (beveiligings)updates van mijn iMac, iPad en iPhone worden
automatisch geïnstalleerd wanneer ik die gebruik. Ook zorg ik er
voor dat ik – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van
WordPress en de updates van verschillende plugins installeer.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie
wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Sovanet.nl op via
info@Sovanet.nl.
Personalia van Sovanet.nl
Ik ben als volgt te bereiken:
Naam: Sovanet.nl, gevestigd te Haarlem
E-mailadres: info@Sovanet.nl.
Dank voor uw aandacht!
Sovanet.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze Privacy Statement.

IJmuiden 19-08-2020