*Persoonsgebonden Budget

Begeleiding bij zelfstandigheid

Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen en het deelnemen aan activiteiten, zoals werk en vrijetijdsbesteding? U kunt in aanmerking komen voor begeleiding. Om uw probleem te bespreken met een medewerker van de afdeling Wmo kunt u een Wmo melding doen of, U neemt eerst contact op met het Loket Sociaal Vangnet om u goed te laten informeren over waar u recht op heeft info@sovanet.nl  of whatsapp +31 611 29 49 82

  • Wlz-pgb (vanuit de Wet langdurige zorg)

Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor Wlz-zorg valt onder de Wet langdurige zorg en is bedoeld voor langdurig intensieve zorg bij u thuis. Bij een pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners. … U krijgt een pgb Wlz als u toezicht nodig heeft.

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.

  • Pgb-vv Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv

… Met een pgb vv kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig heeft, bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, familielid of kennis.(vanuit de Zorgverzekeringswet)

  • Wmo-pgb (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning)

Pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u – of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb voor Wmo aan bij uw gemeente

  • Jeugdhulp-pgb (vanuit de Jeugdwet)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang.

Follow use :

Afspraak maken

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar
WhatsApp chat