SV Werkwijze

WERKWIJZE VAN HET SOCIAAL VANGNET

 

Het SOCIAAL VANGNET is er voor als u al bij diversen instanties bent geweest en u naar uw mening niet of niet voldoende geholpen bent. Het sociaal vangnet gaat dan met u kijken welke mogelijkheden er zijn en wat voor u van toepassing zou kunnen zijn. Dit noemen we maatwerk per persoon.

De werkwijze zal altijd volgens de bestaande wet en gemeentelijke regels moet worden gevolgd en dat kost soms wat tijd. En zeker als blijkt dat uw probleem niet in de noemer van de normale regels passen. Dan moeten we kijken en mensen motiveren om daar waar mogelijk is van de bestaande “normaalregels” af te wijken. Er zijn al veel extra moties voor aangenomen om maatwerk te regelen en het is zeker niet onmogelijk, dat er ook voor u een oplossing wordt gevonden.

Doelstelling van Het SOCIAAL VANGNET

De doelstelling van Het SOCIAAL VANGNET is dan ook om te voorkomen dat wanneer u die soms moeilijke vraag uiteindelijk heeft gesteld dat u niet een van de vele zorgmijdenden gaat worden, omdat de uitkomst eventueel teleurstellend voor uw was en u daardoor misschien wel verbitterd achterblijft bij de rest van de maatschappij. Voor iedereen zijn er mogelijkheden. Dat is ons uitgangspunt.