#Signaleren #Oppakken #Oplossen Onze Pitch… Een beroep op zelfredzaamheid, brengt kwetsbare mensen verder in problemen en vergroot het wantrouwen dat ze hebben in de overheid, en de zorg systemen. Sociaal Vangnet staat voor zorgzaamheid, empathie, respect en vertrouwen. Professionals te laten doen waar ze goed in zijn, problemen aanpakken en […]

Elke gemeente zou een Loket moeten hebben. Waar je met al je vragen of problemen terecht kunt. Een meldpunt dat registreert. Doorgeleid naar de juiste professional(s). Sociaal maatwerk geeft tot einde traject. En gewoon een menselijk contactpunt heeft. Anoniem van uit de eigen omgeving, of persoonlijk met een afspraak. Alleen […]