#Signaleren #Oppakken #Oplossen Onze Pitch… Een beroep op zelfredzaamheid, brengt kwetsbare mensen verder in problemen en vergroot het wantrouwen dat ze hebben in de overheid, en de zorg systemen. Sociaal Vangnet staat voor zorgzaamheid, empathie, respect en vertrouwen. Professionals te laten doen waar ze goed in zijn, problemen aanpakken en […]