#Signaleren #Oppakken #Oplossen Onze Pitch… Een beroep op zelfredzaamheid, brengt kwetsbare mensen verder in problemen en vergroot het wantrouwen dat ze hebben in de overheid, en de zorg systemen. Sociaal Vangnet staat voor zorgzaamheid, empathie, respect en vertrouwen. Professionals te laten doen waar ze goed in zijn, problemen aanpakken en […]

Minister Hugo de Jonge van VWS ziet geen reden de Wet toetreding zorgaanbieders aan te scherpen, naar aanleiding van de resultaten van onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Uit dat onderzoek bleek dat bijna 60 procent van de bestuurders van zorgorganisaties, die verdacht worden van zorgfraude, reeds eerder met […]