Wat maakt het verschil

Wat maakt het verschil

Als netwerk organisatie zijn wij in staat om buiten alle denkbare hokjes ( het systeem) te werken. Waardoor alle problemen in kaart worden gebracht en actie op wordt ondernomen.  Dit in tegenstelling van alle goede hulp verlenende diensten die vaak beperkt worden om buiten hun werkgebied (hokje) hulp te bieden doordat het systeem (de geautomatiseerde maatschappij ) dit niet toe laat. Dit is een bekend probleem waar de hulpverleende instanties en gemeentes mee te maken hebben en niet omheen willen? of kunnen? gaan. Het LOKET Sociaal Vangnet staat los van alle systemen en help over de hele breedte waardoor er vaak betere en snellere resultaten worden geboden. Dat wil niet zeggen dat wij het werk overnemen van de bestaande instanties maar juist de brug (samenwerking) en coördinator (vertrouwenspersoon) worden Zo willen wij structurele misstanden aan het licht brengen die we direct aan de gemeentelijke politiek doorsturen (zonder persoonsgegevens) met als doel dat het systeem uiteindelijk aangepast gaat worden. Als netwerk organisatie krijgen we veel positiviteit van hulpverleners, gemeentes en burgers. Iedereen heeft het beste met elkaar voor, maar worden door het systeem beperk, waardoor vaak het belang van de cliënten op de achtergrond raakt.

Het LOKET Sociaal Vangnet komt op voor de rechten van de mensen die in het systeem gevangen zitten en niet meer kunnen bevatten wat er van ze wordt verwacht.

Laat het niet zover komen en durf te vragen 06 38 73 74 75

Sluit je aan bij ons netwerk info@Sovanet.nl