Werk wijzer

Het LOKET is een aanvulling op alle bestaande dienstverleners, instanties en gemeentelijke structuur. Door dat we duidelijkheid proberen te scheppen in de infra van hulpverlening met al zijn formele en informele instanties en diensten. En zo willen we onnodig zoeken en dwalen voorkomen.

Het LOKET Sociaal Vangnet is een informatie platform en uw WEGWIJZER in de gemeentelijke infrastructuur. Maar ook voor acute eerste lijn hulpverlening staan we klaar om escalaties te voorkomen.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Op WEG en WIJZER in het sociaal domein

Regelmatig worden er wetswijziging doorgevoerd en nieuwe motie ingediend. Het LOKET Sociaal Vangnet is alert op deze veranderingen en bekijkt voor u wat er van toepassing is veel van deze wijzigingen worden niet duidelijk gepubliceerd. Mede door dat het niet op elk persoon toepasbaar is. Daarom kijkt Het LOKET bij elke vraag of zaak naar de persoonlijke omstandigheden om een goed advies te kunnen geven, en waar nodig ondersteuning bij de aanvraag procedure.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Als je het niet weet ? Vraag het dan !!!

Als je het niet weet maar ook als je een bevestiging zoekt op jou vermoeden dan kan je met je vraag terecht bij Het LOKET. Laat je vrijblijvend informeren.

Hier een paar voorbeelden van vragen

  • Bij welke instantie moet ik zijn als …
  • Wat zijn de gevolgen als ik …
  • Waarom krijg ik geen …

*Huisuitzetting, *Beslaglegging, *Financiële bemiddeling, *Afgewezen aanvragen, *PGB aanvraag, *Coördineren van multi problematiek, *Aanvraag vuilcontainerpass, *Jeugdzorg *WMO *ect. ect.

E-mail naar Info@sovanet.nl